Menu

KunstKijkBende

Concept KunstKijkBende

door Lukas van Buuren – 9 november 2018

De KunstKijkRoute

In Amersfoort hebben we een route die inmiddels 23 jaar bestaat. Het evenement is ontstaan doordat kunstenaars in contact wilde komen met het publiek. Zij hadden allen een atelier in de binnenstad of waren aangesloten bij een galerie in de binnenstad van Amersfoort. De galeriehouders bedachten samen met de kunstenaars een open expositie route op verschillende plekken in de stad om zo samen een groter publiek te bereiken. De expositie route zou een aantal keer per jaar plaatsvinden. Iedereen kon zo zijn werk tentoonstellen. Hierdoor ontstonden nieuwe contacten en verrassende ontmoetingen.

Kunstkijkroute anno 2019

Dit evenement moet meegaan met de tijd en veranderen. Inmiddels nemen kunstenaars afscheid van dit door hun bedachte evenement omdat ze de tijd en energie niet meer kunnen opbrengen om mee te doen. Dit vinden wij van de nieuwe werkgroep zonden en dit willen we graag voorkomen. Wij hebben de Route inmiddels onder de aandacht gebracht ons eigen netwerk van jonge creatievelingen. De Route groeit weer en wordt uitgebreid met De KunstKijkBende! Met ons nieuwe concept zorgen wij voor een nog jarenlange voortzetting van dit geweldige evenement. De KunstKijkBende zijn middelbare scholieren die tijdens het evenement zich inzetten op verschillende vlakken. Het doel hiervan is om leerlingen vanaf de 4de klas te informeren en te inspireren om zich meer te verdiepen Kunst met haar verschillende ambachten. Sommigen kunnen kunstenaars helpen in hun atelier anderen kunnen het publiek langs de galeries rondleiden/het publiek langs de KunstKijkRoute begeleiden. Het voordeel is dat zij meer tijd krijgen voor hun kunst en de leerlingen dingen leren over kunst en wat het inhoud om kunstenaar te zijn.

Een samenwerkingsverband

Wij selecteren ieder jaar ongeveer 10 kunstenaars waarbij de leerlingen terecht kunnen. Wij vragen Scholen in de Kunst om ieder jaar een school in het VO aan te wijzen waar de KunstKijkRoute dat jaar mee gaat samenwerken. Ons contactpersoon van SIDK zorgt voor het contact met de school. Via hem of haar krijgen wij te horen wie het aanspreekpunt is binnen de school. Via deze persoon ontvangen wij dan uiteindelijk de lijst met leerlingen die zich hebben opgegeven om mee te doen. De taken die zij tijdens de KunstKijkRoute zondagen gaan uitvoeren zullen uiteenlopen van aard zijn. Het kan zijn dat hij/zij een kunstenaar gaat helpen met het opbouwen van de tentoonstelling tot het begeleiden van de bezoekers naar de juiste plekken in de stad waar de ateliers zich bevinden. Zij kunnen vooraf aangeven in welke techniek zij geïnteresseerd zijn zodat ze gekoppeld kunnen worden aan een kunstenaar die deze techniek beheerst of hier zelf onderzoek naar doet. Of dat ze ervaring willen opdoen in het organiseren van een evenement zodat zij voor andere doeleinden ingezet kunnen gaan worden. Zoals helpen het evenement te promoten op de dag zelf via verschillende media of er een eigenzinnig verslag van maken voor het KunstKijkRoute archief.

CKV gebonden

Het project, te vergelijken met een sociale stage, is verbonden met de volgende examendomeinen uit CKV: Domein B: verdiepen en verbreden en Domein C: onderzoeken. In domein B kan de leerling in een levensechte, professionele context bij de kunstenaar gaan meelopen en ervaren hoe het is om kunst aan een compleet onbekend publiek te presenteren. Door in gesprek te gaan met de bezoekers van de KunstKijkRoute zullen zij kritisch gaan beschouwen en ervaren hoe een ander het werk van de kunstenaar interpreteert.

In domein C gaat de leerling vanuit een eigen onderzoeksvraag samen met de kunstenaar opgesteld informatie verzamelen en conclusies leren formuleren. De onderzoeksvraag kan tevens vanuit de projectgroep KunstKijkRoute worden bedacht om zo bij te dragen aan de actuele ontwikkeling en verbetering van het evenement.

Wanneer, Wie, Wat en Waar?

Wanneer

Vanaf September 2019 starten wij het project KunstKijkBende met een door de Scholen in de Kunst aangewezen groep leerlingen van een VO uit Amersfoort. Het project loopt van September 2019 t/m Juni 2020. In deze periode vindt het evenement buiten de schoolvakanties 8 zondagen plaats.

Wie doet wat?

Voor het project werkt de werkgroep KKR 2019 samen met de de volgende partners. De Gemeente Amersfoort, van de gemeente krijgt de stichting Kunst in Amersfoort een gedeeltelijke basisfinanciering. Kunst in Amersfoort beheert dit budget en regelt de financiën van de werkgroep. Scholen in de Kunst legt het contact met de school uit het voortgezet onderwijs en koppelt de werkgroep KunstKijkRoute. Het verdere contact verloopt direct met de werkgroep KKR. FLUOR is de evenementenlocatie waar de leerlingen verzamelen en vanuit uitgezonden worden met hun opdrachten. De werkgroep selecteert kunstenaars die de leerlingen kunnen begeleiden in hun onderzoek.

Het beloningssysteem

De deelnemende kunstenaar krijg het contributie geld terug
De deelnemende galerie ontvang een deel van het deelname bedrag terug
Leerlingen die een paar keer helpen ontvangen een podiumcadeaukaart.
Leerlingen die zich het hele jaar inzetten ontvangen een Museumjaarkaart.

Waar vind het plaats?

Het project dat start vanaf september 2019 KunstKijkBende wordt uitgevoerd evenals het evenement de KunstKijkRoute in en rondom de binnenstad van Amersfoort. FLUOR als centrale evenementenlocatie voor bezoekers, boekjes en andere praktische bijkomstigheden tijdens de KunstKijkRoute.

Benodigdheden

KunstKijkRoute website, facebookpagina en instagram

KunstKijkRoute brochure, plattegrond en vlag

KunstKijkBende t-shirts, buttons, paraplu’s en tasjes

Partners

Gemeente Amersfoort – Leontine Sies

Kunst in Amersfoort – Herman Dummer

Scholen in de Kunst – Gusta Romijn

Flour – Carola Aafjes

KunstKijkRoute033
Share

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!